DNV GL IS0 9001:2015

Van Beelen Group bv heeft een kwaliteitsprogramma om ervoor te zorgen dat al onze touw en netwerkproducten conform de specificaties geleverd worden en voldoen aan geldende veiligheidseisen en normen.

Ons kwaliteitssysteem wordt volgens ISO 9001:2015 certificeerd door DNV GL. 

Van Beelen Group, ISO 9001:2015 DNV-GL